ثبت اطلاعات پرداخت‌های حمایتی، مبنای معافیت مالیاتی خیریه‌ها

مدیرکل‌ دفتر امورحمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد:بر اساس بند ح تبصره 17 قانون بودجه سال 1399 کشور و همچنین بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 1400، تمامی دستگاه‌های موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند همه حمایت‌ها و کمک‌های خود را به افراد حقیقی صرفاً از طریق حواله‌های الکترونیک ساتنا و پایا انجام دهند.
ثبت اطلاعات پرداخت‌های حمایتی، مبنای معافیت مالیاتی خیریه‌ها

بر اساس بند ح تبصره 17 قانون بودجه سال 1399 کشور و همچنین بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 1400، تمامی دستگاه‌های موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند همه حمایت‌ها و کمک‌های خود را به افراد حقیقی صرفاً از طریق حواله‌های الکترونیک ساتنا و پایا انجام دهند. بر همین اساس سامانه ثبت درخواست معافیت مالیاتی موسسات خیریه با حضور وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دبیر محترم شورای فناوری اطلاعات، معاون محترم رفاه اجتماعی و مدیران مربوطه رونمایی شد که بر همین اساس موسسات خیریه خصوصی و غیردولتی جهت برخورداری از معافیت مالیاتی نسبت به ثبت نام در این سامانه اقدام نمایند.

۱۱ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۳۰
کد خبر : ۲۴۳,۱۱۱