کارگاه های آموزشی کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی دانش آموزان در 31 استان کشور

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی،مدیرکل دفترآسیب های اجتماعی وزارت رفاه گفت توانمند سازی و ارتقای کیفبت زندگی شهروندان با رویکرد اجتماع محور یکی از سیاست های اصولی نظام جمهوری اسلامی بوده است و دولت های مختلف همواره تلاش کرده اند در این زمینه اقدامات اجرایی موثری از طریق همکاری بین بخشی و مشارکت جوامع محلی به مرحله عمل درآورده اند
کارگاه های آموزشی کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی دانش آموزان در 31 استان کشور

 

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی،مدیرکل دفترآسیب های اجتماعی وزارت رفاه گفت توانمند سازی و ارتقای کیفبت زندگی شهروندان با رویکرد اجتماع محور یکی از سیاست های اصولی نظام جمهوری اسلامی بوده است و دولت های مختلف همواره تلاش کرده اند در این زمینه اقدامات اجرایی موثری از طریق همکاری بین بخشی و مشارکت جوامع محلی به مرحله عمل درآورده اند در این جهت و در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری و تاکید مقام عالی وزارت در خصوص اجرای موثرطرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان (نماد )شکل گرفت است
پرنده گفت این سند با هدف استفاده حداکثری از توان و ظرفیت علمی ،خدمتی ،حمایتی ،اجرایی نظارتی و تامینی به منظور تحقق پیشگیری رشد مدار و توجه به رشد و تکامل یکپارچه دانش آموزان شکل گرفته است وبه صورت مشترک فی مابین وزارت آموزش و پرورش ،قوه قضاییه ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،سازمان بهزیستی ،وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ،کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)نیروی انتظامی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ووزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی منعقد شده است.
پرنده به وظایف سازمانی هریک از اعضا در این سند ملی نظام مراقب اجتماعی دانش آموزان اشاره کرد که با وجود ظرفیت های سازمانی موجود می توان درجهت کاهش آسیب های اجتماعی دانش آموزان قدم موثری برداشت .
وی در ادامه گفت با توجه به وظایف تعیین شده در این سند ملی ومشارکت دراجرای فعالیت های آموزشی و فرهنگی در زمینه پیشگیری ازآسیب های اجتماعی دانش آموزان این دفتربا عزمی جدی تصمیم به برگزاری کارگاه های آموزشی برای معلمان ومشاورین مدارس دراستان های سراسرکشور دارد وکارگاه های مذکور توسط مراکزادارات کل تعاون ،کارو رفاه اجتماعی استان های سراسر کشوراجرا خواهد شد .

۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۰۶
سایت آسیب ها |
کد خبر : ۱۴۷,۳۰۶
کلیدواژه ها: کارگاه آموزشی