امضای برنامه همکاری مشترک میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفتر صندوق کودکان ملل متحد

نشست امضای برنامه همکاری معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفتر صندوق کودکان ملل متحد " یونیسف " با حضور " احمد میدری " معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و خانم " کریستین وایگند " نماینده دفتر یونیسف برگزار شد .
امضای برنامه همکاری مشترک میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفتر صندوق کودکان ملل متحد

 

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست " میدری " به مهم ترین فعالیت های مشترک معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری یونیسف اشاره کرد و گفت : هریک از این فعالیت ها حاصل تلاش های چند ساله است .
وی همچنین، مهم ترین اقدامات معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در بخش های مختلف تشریح کرد .
در ادامه این نشست،" احد رستمی " مدیر کل دفتر مطالعات اجتماعی با اشاره به مهمترین فعالیت هایی که قرار است امسال با همکاری یونیسف انجام شود، گفت: طرح مطالعاتی ارزیابی سیاست های اجتماعی حوزه کودکان، طراحی سیستم حمایت اجتماعی کودک محور و سیستم شناسایی و پاسخگویی به موقع نیازهای اقشار آسیب پذیر در دستور کار قرار دارد.
در خاتمه برنامه همکاری مشترک میان معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نماینده یونیسف به امضاء رسید .

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۴:۲۲
کد خبر : ۱۴۶,۴۲۶