در جلسه فراکسیون پیشگیری از آسیب های اجتماعی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطرح شد

اقدام ویژه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل در کشور

مهندس پرنده مدیر کل دفتر امور آسیبب های اجتماعی وزارت رفاه در جلسه فراکسیون پیشگیری از آسیب های اجتماعی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از تهیه اطلس آسیب های اجتماعی توسط این وزارت خانه خبر داد .
اقدام ویژه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل در کشور

 

مهندس پرنده مدیر کل دفتر امور آسیبب های اجتماعی وزارت رفاه در جلسه فراکسیون پیشگیری از آسیب های اجتماعی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از تهیه اطلس آسیب های اجتماعی توسط این وزارت خانه خبر داد .

مهندس پرنده مدیر کل دفتر امور آسیبب های اجتماعی وزارت رفاه در جلسه فراکسیون پیشگیری از آسیب های اجتماعی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از تهیه اطلس آسیب های اجتماعی توسط این وزارت خانه خبر داد .
مهندس پرنده در این جلسه گفت وزارت تعاون کار ور فاه اجتماعی اولین اطلس آسیب های اجتماعی کشور را در سال 94 تهیه و جهت سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور پیشگیری،کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در اختیار دستگاه های و سازمان های مرتبط قرار گرفت و نسخه جدید آن نیز در حال تدوین میباشد .

مهندس پرنده گفت در این جلسه گزارش ویژه ای در 27 شاخص آسیب ها و مسائل اجتماعی کشور توسط معاونت رفاه اجتماعی( دفتر امور آسیب های اجتماعی ) وزارت رفاه ارائه و در اختیار سیاستگذران قرار گرفته است .

مدیر کل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت رفاه گفت: یکی از اقدامات ویژه این وزارت خانه شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل در کشور است. بر همین اساس و برای اولین بار در سال تحصیلی 94-95 وزارت رفاه اقدام به شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل نمود مهندس پرنده گفت این طرح با همکاری وزارت آموزش و پرورش و ثبت احوال، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شد و در حال حاضر نیز طرح شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی96-97 در حال اجرا است .

مهندس پرنده در تشریح چگونگی روند اجرایی طرح شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل گفت: برای شروع شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی 94-95 لیست کودکان ثبت نام شده در مقطع ابتدایی از وزارت آموزش و پرورش و همچنین مشخصات واجدین شرایط ثبت نام و حضور در مقطع ابتدایی از سازمان ثبت احوال توسط این وزارت خانه اخذ گردید. سپس با بررسی لیست واجدین شرایط و افراد ثبت نام شده در جلسات کارشناسی معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار ور فاه اجتماعی و مشخص گردید تعداد 134 هزار نفر کودک بازمانده از تحصیل هستند. سپس با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت متبوع کد ملی سرپرستان خانوار کودکانی که در مدارس ثبت نام نکرده بودند نیز احصا و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شماره تماس سرپرست خانوار آنها دریافت و سپس معاونت رفاه اجتماعی پس از تماس تلفنی و بازدید های میدانی علل بازماندگی از تحصیل آنها را مشخص و اطلاعات دریافتی توسط وزارت تعاون کار ور فاه اجتماعی، تحویل وزارت آموزش و پرورش و استان ها گردید تا با استفاده از ظرفیت های دولتی و غیر دولتی برای بازگشت به تحصیل آنها اقدام شود .

مهندس پرنده گفت طرح شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل نیز در سال تحصیلی 96-97 توسط وزارت رفاه و با همکاری وزارت آموزش و پرورش، سازمان ثبت احوال و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام و 96 هزار کودک بازمانده از تحصیل شناسایی، که نتایج آن به تفکیک استانی و علل بازماندگی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.
مدیر کل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت رفاه گفت طرح شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل یکی از نمونه های موفق همکاری و هم افزایی ظرفیت دستگاه های متولی در حوزه اجتماعی بوده که با همکاری بسیار نزدیک وزارت رفاه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت آموزش و پرورش و سازمان ثبت احوال این طرح به صورت موفق اجرا گردید که نتایج آن میتواند باعث بازگشت به تحصیل تعداد بسیار زیادی از کودکان در معرض آسیب در کشور باشد.
مهندس پرنده در پایان از همکاری و تلاش های مسئولین مرتبط با اجرای طرح شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل در سازمان های همکار در این طرح تشکر و قدردانی کرد .
۱ آبان ۱۳۹۷ ۱۳:۴۶
دفتر |

۹ آبان ۱۳۹۷ ۱۱:۴۲
دفتر آسیب های اجتماعی |
کد خبر : ۱۲۹,۳۱۰
کلیدواژه ها: آسیب های اجتماعی