پیش‌بینی خروج ۵۰۰هزار خانوار از چرخه حمایتی و ورود ۸۰۰ هزار خانوار جدید

پیش‌بینی خروج ۵۰۰هزار خانوار از چرخه حمایتی و ورود ۸۰۰ هزار خانوار جدید
احمد میدری در کمیسیون شورای عالی رفاه که در خصوص تصویب سیاست‌های رفاهی مبتنی بر رفع فقر مطلق و کاهش فقر نسبی، بررسی و تصویب آیین نامه نحوه تشکیل و اداره نشست های شورای عالی رفاه و توابع آن در محل سالن تلاش برگزار شد، به بررسی طرح پیشنهادی تامین حداقل درآمد پرداخت.

وی با بیان اینکه بحث فقر و حمایت از آن از سوی دولت، پیشنهادی از سوی وزیر کار بود که در برنامه های رئیس جمهور قرار گرفت، اظهار داشت: تعاریف متفاوت درباره فقر ارائه می‌شود و کشورها به طور معمول تعریفی ملی از فقر دارند و بر اساس شاخص های بین المللی نیز گزارشاتی تهیه و مورد بهره برداری قرار می دهند.

میدری اضافه کرد: برنامه ای در سال جاری به اجرا درآمد تا مستمری برای خانوار چهارنفره با احتساب یارانه به ۶۹۰ هزار تومان برسد که نزدیک به حداقل دستمزد است.

وی یادآور شد: اگر رقم یاد شده به رقم حداقل دستمزد نزدیک شود، انگیزه کار از بین می‌رود. باید سعی کنیم حداقل دستمزد را افزایش داده تا نرخ حداقل معیشت را نیز بتوانیم بالا ببریم.

وی با اشاره به آیین نامه تامین زنان و کودکان بی سرپرست در سال ۷۱ گفت: این آیین نامه هیچ گاه به طور کامل اجرا نشد. این موضوع که مشخص شود چند درصد جامعه از حداقل سطح معیشت برخوردار نیستن، دلایل مختلفی دارد. علت نخست ناکارآمدی در تشخیص است.

به گفته وی، به طور عام دولت ها فاقد سیستم تشخیص قوی برای شناسایی نیازمند از غیر نیازمند بودند که از سال ۸۱ با صدور کارت ملی و تعریف کدملی، اطلاعات مختلف بر روی آن قرار گرفت و امکان تشخیص را بالا برد.

میدری در ادامه گفت: علت دیگر این است که بلندگویی که این مسأله را در کشور بگوید و پیگیری کند وجود ندارد. شان شورای عالی رفاه این است که دستگاه‌ها دور همدیگر جمع شده و مراقب باشند گروه‌های آسیب پذیر فراموش نشوند.

معاون رفاه اجتماعی با بیان اینکه علت دیگر، عدم اجرای قانون همپوشانی بین دستگاه‌ها است، گفت: افرادی را داشتیم که از چند نهاد، مستمری دریافت می کردند که در حال رفع آن هستیم. در حال حاضر ۲.۲ میلیون خانوار مستمری از بهزیستی و کمیته امداد دریافت می کنند. برآورد ما این است باید ۵۰۰هزار خانوار از چرخه حمایتی این دو نهاد خارج شوند. به عبارتی باید ۵۰۰هزار خانوار خارج شده اما ۸۰۰هزار خانوار وارد سیستم و چرخه حمایتی شوند.

وی احتمال سوء استفاده از برخی خانوار اقشار محروم را پیش بینی کرد و گفت: در قالب طرح پیشنهادی با کمک مرکز آمار و نهادهای حمایتی مجددا به منازل این خانوارها مراجعه می کنیم. می توانیم از اواخر آذر ماه این پایش را انجام دهیم که چند نفر باید واقعا از چرخه حمایتی خارج شوند.

وی ادامه داد: اگر پایش انجام شود ۱۳۰۰میلیارد تومان به بودجه دو نهاد حمایتی اضافه خواهد شد و می توانیم مدعی باشیم همه کسانی که کمتر از رقم مصوب دریافت می کنند را پوشش داده ایم.

میدری با بیان اینکه احتمال دارد ثبت نام از خانوارهای زیر خط فقر را از طریق پنجره واحد انجام دهیم، عنوان کرد: تجربه خوبی در این زمینه داریم و سال گذشته ثبت نام از بیمه کارگران ساختمانی انجام شد که ۵۰ درصد کارگران ساختمانی ادعای نادرست کرده بودند و از ۴۰۰هزار نفر ثبت نام شده، ۲۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی نبودند و آنها را خارج کردیم. پیشنهاد ما این است که برای شناسایی خانوار واقعی دچار فقر نیز ثبت نام از طریق پنجره واحد داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در قانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست این نکته دیده شده بود که هرکس تحت پوشش قرار می گیرد و توانایی انجام کار دارد و سالمند و معلول نیست را به مدت یکسال تحت پوشش قرار دهیم تا طی این مدت توانمند شوند، گفت: بررسی کردیم از ۸۰۰هزار خانوار ذکر شده، ۱۱۶هزار سرپرست خانوار توانایی کار کردن دارند، اما فقیر هستند و ما موقتا آنها را وارد برنامه می‌کنیم تا توانمند شده و بعد از یکسال خارج شوند.
۱ مهر ۱۳۹۷ ۱۳:۱۰
کد خبر : ۱۲۵,۲۹۸