در دنیای امروز نباید به دنبال صدقه دادن باشیم

در دنیای امروز نباید به دنبال صدقه دادن باشیم

دکتر احمد میدری گفت: در دنیای امروز ما نباید به دنبال دادن صدقه به مردم باشیم بلکه باید آنها را توانمند کنیم و صندوق های بیمه اجتماعی در واقع یکی از نهادهایی هستند که علاوه بر تعالی به سمت اهداف انسانی و الهی در رسیدن به این هدف موثر هستند.

به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستاییان و عشایر، میدری در چهارمین جلسه شورای مدیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر با بیان این مطلب افزود: امنیت عنصری است که انسان بیش از هرچیز به آن احتیاج دارد و این امنیت مصادیق مختلفی دارد که یکی از آنها امنیت در سنین بازنشستگی و پیری است.

وی ادامه داد: متاسفانه جامعه روستایی ما تا چند سال گذشته از این امنیت محروم بوده و این دستاوردی است که بشر به آن دست پیدا کرد به طوری که پس از شک های اقتصادیی که اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 اتفاق افتاد به این نتیجه رسیدند که حتما باید صندوق هایی را داشته باشیم تا افراد در سنین جوانی و توانمندی منابعی را به اجبار ذخیره کرده تا در سنین پیری مورد استفاده قرار دهند.

وی با بیان این مطلب که صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستاییان و عشایر می تواند عملکرد بسیار خوبی را در سطح کشور ارائه دهد و منشاء خدمات ارزشمندی برای جامعه محروم کشاورزان باشد خاطر نشان کرد: در سیستم جدید مدیریتی در دنیا ستاد مرکزی از دور بحث سیاست گذاری و نظارت را به عهده دارد و وظایف به مجموعه های ذیربط تفویض می گردد.

میدری افزود : البته ممکن است مدیریت متمرکز در ابتدا با فساد کمتری مواجه باشد اما وقتی در مقیاس ملی انجام شود مدیری که هوشمندانه عمل کند این امور را به استانها محول و از طریق سیستم سازی کنترل حوزه خود را در اختیار می گیرد.

وی وسعت دادن به صندوق های بیمه اجتماعی را یکی از اصول پذیرفته شده دانست و گفت : نکته ای که باید به آن توجه کرد و شاید صندوق بیمه کشاورزان،روستاییان وعشایر به طور مستقل نتواند در خصوص آن کاری انجام دهد و کشور هم از این بابت در معرض خطر است این است که این صندوق ها پس اندازهای محروم ترین اقشار جامعه را جمع آوری می کنند و اگر درست مورد استفاده قرار نگیرد باعث تخریب اقتصاد و ایجاد بحران خواهد گردید.

وی در خاتمه ارتباط بین ستاد مرکزی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستاییان و عشایر و دفاتر استانهای این صندوق را فرصت سودآوری مناسبی دانست و تاکیدکرد: بهتر است مدیران استانی صندوق ارتباطات خوبی با نمایندگان مجلس و استانداری داشته باشند و در متن اتفاقات استان خود حرکت کنند چون این روند در صورت تداوم در بلند مدت به نفع خدمت رسانی هر چه بهتر صندوق به اقشار مولد کشاورزان،روستاییان و عشایر کشور خواهد بود.

۱۸ شهریور ۱۳۹۷ ۱۵:۰۱
کد خبر : ۱۲۳,۹۱۴