گزارش بیست و هفتم: بیش از 30 درصد از بیکاریها در استانهای غربی و شمال شرقی کشور ناشی از اشتغال «موقت » و «فصلی » است

 ۱۴۰۰/۰۹/۲۳
  فایلهای مرتبط
گزارش بیست و هفتم: بیش از 30 درصد از بیکاریها در استانهای غربی و شمال شرقی کشور ناشی از اشتغال «موقت » و «فصلی » است
بیست‌وهفتمین گزارش «نیروی کار و حمایت اجتماعی» که توسط معاونت رفاه اجتماعی تهیه شده، به بررسی روند اشتغال موقت در ایران پرداخته و گزینه‌هایی سیاستی را برای حمایت از بیکاران ناشی از اشتغال موقت و فصلی پیشنهاد می‌دهد. اهم نکات این گزارش به این شرح است: • بیش از 30 درصد از بیکاری‌ها در استان‌های غربی و شمال شرقی کشور ناشی از اشتغال «موقت» و «فصلی» است. • طبق نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار، از سال 88 تا 99، به‌طور میانگین 15 درصد از بیکاران، به دلیل «موقت» بودن و 18 درصد به دلیل «موقت» یا «فصلی» بودن شغل قبلی بیکار شده‌اند. • حدود 60 درصد از بیکارانِ موقت و فصلی را افراد 35 ساله یا کمتر تشکیل می‌دهند، اما در نسبت با کل بیکاران، بیشترین نرخ بیکاری ناشی از اشتغال فصلی و موقت مربوط به افراد 45 سال به بالاست (بیش از 34 درصد). • استان‌های غربی و شمال شرقی کشور بیشترین درگیری نسبی را با پدیده بیکاری ناشی از کار موقت و فصلی دارند و در اکثر این استان‌ها نقش بخش کشاورزی از اشتغال نسبت به سهم صنعت و معدن بیشتر است. • در میان بیکارانی که تجربۀ کار قبلی داشته‌اند، میانگینِ ماه‌هایِ بیکاریِ جوانان و سرپرستان خانوار از سایرین کمتر است. اعطای «تسهیلات مبتنی بر درآمد» به این افراد، ضمن کمک به هموارسازی درآمدشان در ایام بیکاری، احتمال بازپرداخت را نیز بیشینه خواهد کرد.

 

پیشنهادات سیاستی این گزارش برای حمایت از بیکاران ناشی از اشتغال موقت و فصلی عبارت‌اند از: محدودکردن بند مربوط به «غیرارادی» بودن در بیمه بیکاری به مشاغل دائمی؛ کاستن از سهم کارفرما در پرداخت حق بیمه برای تشویق او به انعقاد قرارداد دائمی؛ کاهش سابقه بیمه‌ای لازم برای دریافت مقرری بیکاری به شش ماه برای کارگران موقت؛ تقویت عملکرد کاریابی‌ها؛ کاهش دوره پرداخت مقرری بیکاری به نفع شمول بیشتر و منصفانه‌تر؛ اعطای تسهیلات بیکاری با بازپرداخت مبتنی‌بر در آمد برای بیکارانی که تحت پوشش بیمه بیکاری نیستند.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.