نقطه عزیمت گزارش وضعیت برنامه ها، فعالیت ها و پیگیری های معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی درآغاز دولت سیزدهم

 ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
  فایلهای مرتبط
نقطه عزیمت گزارش وضعیت برنامه ها، فعالیت ها و پیگیری های معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی درآغاز دولت سیزدهم
با پایان دوره فعالیت دولت دوازدهم و آغاز فعالیت دولت سیزدهم، تحولات مدیریتی میتواند زمینه خلاقیت و نوآوری و ارتقاء در روش ها و بهبود عملکرد را در پی داشته باشد. انتقال اطلاعات دقیق، کامل، بهنگام و موثق و مستندسازی تجارب به مدیران جدید به عنوان بخشی از فرایند مدیریت دانش، از اتلاف وقت برای به هنگام سازی آنها و یا آزمون و خطا خواهد کاست و به اولویت بندی موضوعات و مسائل اصلی حوزه ماموریتی و راه حل های مناسب برای حل آنها کمک بی بدیلی خواهد کرد. با باور کامل به این ضرورت و برای پرهیز از انتقال شفاهی تجارب و اطلاعات که ممکن است با نبودن زمان کافی یا فراموشی به طور کامل انجام نشود، مجموعه حاضر در بردارنده تصویر روشن و نسبتا کاملی از فعالیت های جاری در معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی و وضعیت آنها در پایان دولت دوازدهم )آغاز فعالیت دولت سیزدهم) در شهریور ماه 1400 است.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.