سناریوهایی برای آینده صندوق های بازنشستگی

 ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
  فایلهای مرتبط
سناریوهایی برای آینده صندوق های بازنشستگی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اعتبار تعدد​و تنوع وظایف و مسئولیت های حاکمیتی، سیاست گذاری و راهبری صندوق های بازنشستگی در سطوح مختلف و با کارکردهای متنوعی نقشی بی بدیل در طراحی واجرای برنامه ها و سیاست های تولیدی، کاهش فقر و نابرابری و افزایش انسجام و سرمایه اجتماعی دارد. این وزارتخانه هم نقش حاکمیتی و تعیین استانداردها و ضوابط و تنظیم کنندگی روابط میان کارگران و کارفرمایان، هم در حوزه اشتغال و کارآفرینی و فعالیت بخش تعاونی نقش سیاست گذاری و تسهیل کننده محیط عمومی کسب وکار، هم نقش تصدی گری و راهبری بنگاه های اقتصادی وابسته به صندوق های بازنشستگی و هم وظیفه سیاست گذاری و تدارک خدمات رفاهی را برعهده دارد. ارزیابی عملکرد و ارزشیابی نتایج و دستاوردها و پیامدهای سیاست ها و برنامه های اجرا شده بخشی از فرایند منطقی برنامه ریزی و مهمترین مبنا و بلکه نقطه عزیمت تدوین برنامه ها و سیاست های آینده است. ارائه گزارش عملکرد در پایان دوره دولت ها یا مدیران ارشد ضروری تر و برای ارزشیابی پراهمیت تر است. همزمانی پایان دوره فعالیت دولت تدبیر و امید و آغاز به کار دولت سیزدهم با آغاز فرایند تدوین برنامه هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی، ضرورت ارائه گزارشی روشمند، جامع و مبتنی بر داده ها و اطلاعات موثق و به هنگام را دو چندان کرده است. معاونت اموراقتصادی و برنامه ریزی در روزهای گذشته گزارش عملکرد تحلیلی- توصیفی این وزارتخانه دردولت تدبیرو امید (سال های1392-1399) را تدوین و منتشرکرد. گزارش یاد شده با رویکردی کاملاً کارشناسی و برای بهره برداری درون دولت و سازمان های نظارتی تدوین شد. اکنون در روزهای پایانی دولت دوازدهم، سیاست های محوری ودستاوردهای برآمده از آن برای ایجادآگاهی و نقد و ارزیابی همگانی در صورت بندی و محتوای جدید درکتاب حاضر تدوین و انتشار می یابد.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.