نشریات تخصصی معاونت

 • نقطه عزیمت گزارش وضعیت برنامه ها، فعالیت ها و پیگیری های معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی درآغاز دولت سیزدهم
  با پایان دوره فعالیت دولت دوازدهم و آغاز فعالیت دولت سیزدهم، تحولات مدیریتی میتواند زمینه خلاقیت و نوآوری و ارتقاء در روش ها و بهبود عملکرد را در پی داشته باشد. انتقال اطلاعات دقیق، کامل، بهنگام و موثق و مستندسازی تجارب به مدیران جدید به عنوان بخشی از فرایند مدیریت دانش، از اتلاف وقت برای به هنگام سازی آنها و یا آزمون و خطا خواهد کاست و به اولویت بندی موضوعات و مسائل اصلی حوزه ماموریتی و راه حل های مناسب برای حل آنها کمک بی بدیلی خواهد کرد. با باور کامل به این ضرورت و برای پرهیز از انتقال شفاهی تجارب و اطلاعات که ممکن است با نبودن زمان کافی یا فراموشی به طور کامل انجام نشود، مجموعه حاضر در بردارنده تصویر روشن و نسبتا کاملی از فعالیت های جاری در معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی و وضعیت آنها در پایان دولت دوازدهم )آغاز فعالیت دولت سیزدهم) در شهریور ماه 1400 است.
 • نقطه عزیمت گزارش وضعیت برنامه ها، فعالیتها و پیگیری های معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی درآغاز دولت سیزدهم
  با پایان دوره فعالیت دولت دوازدهم و آغاز فعالیت دولت سیزدهم، تحولات مدیریتی می‌تواند زمینه خلاقیت ونوآوری و ارتقاء در روش‌ها و بهبود عملکرد را در پی داشته باشد. انتقال اطلاعات دقیق، کامل، به‌هنگام و موثق و مستندسازی تجارب به مدیران جدید به عنوان بخشی از فرایند مدیریت دانش، از اتلاف وقت برای به‌هنگام‌سازی آن‌ها و یا آزمون و خطا خواهد کاست و به اولویت‌بندی موضوعات و مسائل اصلی حوزه ماموریتی و راه حل‌های مناسب برای حل آن‌ها کمک بی‌بدیلی خواهد کرد. با باور کامل به این ضرورت و برای پرهیز از انتقال شفاهی تجارب و اطلاعات که ممکن است با نبودن زمان کافی یا فراموشی به طور کامل انجام نشود، مجموعه حاضر در بردارنده تصویر روشن و نسبتا کاملی از فعالیت‌های جاری در معاونت امور اقتصادی و برنامه‌ریزی و وضعیت آن‌ها در پایان دولت دوازدهم در شهریورماه 1400 است.
 • سبد سرمایه گذاری و عملکرد بنگاه داری صندوقهای بازنشستگی
  این گزارش در بخش اول به بررسی شاخص‌ها و نسبت‌های مالی حاصله از شرکت‌ها برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز سبد سرمایه‌گذاری این وزارتخانه می‌پردازد. در بخش دوم این گزارش ضمن بررسی سبد سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی و شستا به اقدامات این نهادها در زمینه اصلاح سبد سرمایه‌گذاری و ساماندهی شرکت‌ها با محوریت خروج از بنگاه‌داری و براساس قوانین و آیین‌نامه‌های ابلاغی می‌پردازد و در نهایت در بخش سوم گزارش به بررسی عملکرد هلدینگ‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه با محوریت بررسی شاخص‌های مالی و سبد سرمایه‌گذاری پرداخته می‌شود.
 • نیم نگاهی به شاخص های توسعه استان آذربایجان شرقی
  استان آذربایجان شرقی در شمال‌غرب ایران قرار گرفته و با استان‌های آذربایجان غربی، زنجان و اردبیل هم‌جوار و در شمال با دو کشور جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان همسایه است. این استان به سبب موقعیت خاص جغرافیایی مرکز مناسبی برای فعالیت‌های خدماتی، بازرگانی و توریستی به شمار می‌رود. از نظر زیرساخت‌های عمومی به‌ویژه راه‌های ارتباطی، راه‌آهن، فرودگاه، گمرک و ...، نسبت به سایر استان‌های کشور از وضعیت مناسبی برخوردار است و از این نظر مانعی برای اجرای برنامه‌های توسعه در این استان وجود ندارد. مطالعه حاضر بر آن است تا شاخص‌های توسعه‌یافتگی استان آذربایجان شرقی را بر اساس آخرین داده‌های در دسترس بررسی کند و تصویری نمایان از شکاف توسعه‌ای درون منطقه‌ای و سطح ملی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی ارائه دهد. در این گزارش، شاخص‌های توسعه انسانی، جمعیت و مهاجرت، اقتصاد کلان، فقر و رفاه اجتماعی، زیربنایی به تفصیل و به طور مقایسه‌ای مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
 • سناریوهایی برای آینده صندوق های بازنشستگی
  مطالعه و بررسی آینده از الزامات گریزناپذیر و پیش‌نیاز هرگونه برنامه‌ریزی است. لیکن در مورد آینده، برخلاف مطالعه گذشته، آمار و منابع اطلاعاتی مستند وجود ندارد. اما این به معنی غیرقابل بررسی بودن آینده نیست. پیشرفت دانش بشری این ظرفیت را فراهم آورده است که با بهره‌گیری از روش‌های نوین مطالعاتی دامنه وسیع آینده کشف، شناسایی و بررسی شده و پیامدهای آن بر تصمیمات کنونی مورد ارزیابی قرار گیرد. لیکن این به معنی پیش‌بینی دقیق آینده و انتخاب یک آینده از پیش‌معین نیست. مطالعه دامنه وسیع آینده در قالب مطالعات آینده‌نگاری یا آینده‌پژوهی تبدیل به روند رایج برنامه‌ریزیه‌ای بلندمدت چه در مقیاس کشوری و چه در مقیاس بخشی شده است. در این گزارش آینده اقتصاد و سرمایه گذاری در ایران و اثرات آن بر صندوق‌های بازنشستگی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
 • سناریوهایی برای آینده صندوق های بازنشستگی
  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اعتبار تعدد​و تنوع وظایف و مسئولیت های حاکمیتی، سیاست گذاری و راهبری صندوق های بازنشستگی در سطوح مختلف و با کارکردهای متنوعی نقشی بی بدیل در طراحی واجرای برنامه ها و سیاست های تولیدی، کاهش فقر و نابرابری و افزایش انسجام و سرمایه اجتماعی دارد. این وزارتخانه هم نقش حاکمیتی و تعیین استانداردها و ضوابط و تنظیم کنندگی روابط میان کارگران و کارفرمایان، هم در حوزه اشتغال و کارآفرینی و فعالیت بخش تعاونی نقش سیاست گذاری و تسهیل کننده محیط عمومی کسب وکار، هم نقش تصدی گری و راهبری بنگاه های اقتصادی وابسته به صندوق های بازنشستگی و هم وظیفه سیاست گذاری و تدارک خدمات رفاهی را برعهده دارد. ارزیابی عملکرد و ارزشیابی نتایج و دستاوردها و پیامدهای سیاست ها و برنامه های اجرا شده بخشی از فرایند منطقی برنامه ریزی و مهمترین مبنا و بلکه نقطه عزیمت تدوین برنامه ها و سیاست های آینده است. ارائه گزارش عملکرد در پایان دوره دولت ها یا مدیران ارشد ضروری تر و برای ارزشیابی پراهمیت تر است. همزمانی پایان دوره فعالیت دولت تدبیر و امید و آغاز به کار دولت سیزدهم با آغاز فرایند تدوین برنامه هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی، ضرورت ارائه گزارشی روشمند، جامع و مبتنی بر داده ها و اطلاعات موثق و به هنگام را دو چندان کرده است. معاونت اموراقتصادی و برنامه ریزی در روزهای گذشته گزارش عملکرد تحلیلی- توصیفی این وزارتخانه دردولت تدبیرو امید (سال های1392-1399) را تدوین و منتشرکرد. گزارش یاد شده با رویکردی کاملاً کارشناسی و برای بهره برداری درون دولت و سازمان های نظارتی تدوین شد. اکنون در روزهای پایانی دولت دوازدهم، سیاست های محوری ودستاوردهای برآمده از آن برای ایجادآگاهی و نقد و ارزیابی همگانی در صورت بندی و محتوای جدید درکتاب حاضر تدوین و انتشار می یابد.
 • سناریوهایی برای آینده صندوق های بازنشستگی
 • یک گام جلوتر: سیاست های محوری و دستاوردهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم و دوازدهم
 • یک گام جلوتر
 • نیم‌نگاهی به شاخص‌های توسعه استان سیستان و بلوچستان و پیش نویس سند توسعه استان
  استان سیستان و بلوچستان در جنوب‌شرقی کشور واقع شده است و با توجه به مجاورت با دریای عمان، قرارگیری در مسیر کریدور‌های بین‌المللی به‌ویژه محور شرق، برخورداری از حدود 1500 کیلومتر مرز آبی و خاکی در شرق و جنوب کشور و استقرار در مسیر شاهراه ارتباطی ایران با شبه‌قاره هند و شرق آسیا از طریق اقیانوس هند، ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای توسعه مبتنی بر تجارت خارجی و صادرات مجدد، صنایع دریایی و شیلات دارد. اما با وجود تدوین و اجرای برنامه‌های متعدد توسعه زیرساخت‌ها و بهبود خدمات اجتماعی در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تلاش‌های سازمان‌های مردم‌نهاد، همچنان در اغلب شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی شرایط نامطلوبی دارد. برخورداری از قدرت انعطاف، تطبیق فعال با شرایط نوپدید، قدرت رقابت‌پذیری اقتصادی، به بیانی دیگر برخورداری از قدرت جذب، نگهداشت و انباشت سرمایه انسانی و مالی و برخورداری از بازدهی و بهره‌وری رقابت‌پذیری منابع، در مقایسه با سایر مناطق از مهم‌ترین ویژگی‌های یک اقتصاد پویا است؛ در حالی که ناموزونی توسعه منطقه‌ای در ایران، علاوه بر کاهش قدرت انعطاف‌پذیری و رقابت‌پذیری مناطق کمتر توسعه‌یافته نسبت به مناطق توسعه‌یافته، پویایی اقتصاد ملی را نیز کاهش داده و امکان دستیابی به رشد پایدار اشتغال‌زا را با مخاطره مواجه ساخته است.

آمار بازدید کنندگان

۵ نفر
۷۵,۱۹۳,۲۵۸ نفر
۲۰,۹۳۹ نفر