نشریات تخصصی معاونت

 • بیانات در دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور
 • ارزیابی فرایند قانون فرزندخواندگی
  موضوع فرزندخواندگی و فرزندپذیری از نهادهای اجتماعی مهم در اغلب کشورهای دنیا است و از همین رو شامل قوانین و مقررات خاص میباشد. تحقیقات نشان میدهد که بزرگ شدن در محیط خانواده برای رشد و تکامل کودک الزامی است. از طرفی زوجین نابارور نیز اغلب برای دستیابی به نقش والدینی کوشش زیادی م یکنند. بر همین اساس و از سال ۵۳ در ایران قانون فرزندخواندگی برای بهره مند کردن کودکان ب یسرپرست از نعمت خانواده وضع گردید. این قانون که متولی اصلی آن سازمان بهزیستی است در سال ۹۲ به فرزندان بد سرپرست نیز تعمیم یافت و از طرفی برای دختران و زنان مجرد بالای سی سال و ایرانیان خارج از کشور نیز امکان قانونی فرزندپذیری را فراهم کرد. از فواید مورد انتظار فرزندخواندگی می توان به بهبودشرایط اجتماعی و روحی و رضایت از زندگی فرزندخوانده و همچنین خانواده یا (فرد) فرزندپذیر و در نهایت کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه اشاره کرد. لازمه بهره مندی از این فواید مورد انتظار قانون در درجه اول اجرای مناسب فعالیت های برنامه طبق قانون فرزندخواندگی و آیین نامه های مرتبط با آن است.
 • سند ملی سالمندان کشور
  سالمندی جمعیت یکی از بزرگترین موفقیت های بشری است که مرهون پیشرفت و رشد تکنولوژی، گسترش مراقبتهای بهداشتی اولیه، پیدایش تکنولوژی های جدید در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها، اجرای موفقیت آمیز برنامه تنظیم خانواده در بازه زمانی خاص، بهبود شرایط اقتصادی-اجتماعی و به دنبال آن کاهش مرگ و میر، افزایش زادوولد و امید به زندگی است.
 • بررسی تجارب جدید در توسعه با نگاه به گزارش های توسعه جهانی 2020-1991
  گزارش «بررسی تجارب جدید در توسعه با نگاه به گزارش‌های توسعه جهانی» تهیه شده در گروه پژوهشی توسعه، تأمین مالی و اقتصاد بین‌الملل منتشر شد. مطالعه حاضر معطوف به بررسی تجارب جدید در توسعه از طریق واکاوی گزارش‌های توسعه جهانی در دوره زمانی ۲۰۲۰-۱۹۹۱ می‌باشد. این گزارش بر تثبیت و گسترش فرایند توسعه در بستر شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان پس از جنگ جهانی دوم تا امروز در تعامل با ترویج اندیشه‌ها و رویه‌های آن توسط نهادهای توسعه‌ای جهانی تأکید دارد.
 • بررسی تجارب جدید در توسعه با نگاه به گزارش های توسعه جهانی 2020-1991
  گزارش «بررسی تجارب جدید در توسعه با نگاه به گزارش‌های توسعه جهانی» تهیه شده در گروه پژوهشی توسعه، تأمین مالی و اقتصاد بین‌الملل منتشر شد. مطالعه حاضر معطوف به بررسی تجارب جدید در توسعه از طریق واکاوی گزارش‌های توسعه جهانی در دوره زمانی ۲۰۲۰-۱۹۹۱ می‌باشد. این گزارش بر تثبیت و گسترش فرایند توسعه در بستر شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان پس از جنگ جهانی دوم تا امروز در تعامل با ترویج اندیشه‌ها و رویه‌های آن توسط نهادهای توسعه‌ای جهانی تأکید دارد.
 • گزارش بیست و ششم: اعطای تسهیلات با بازپرداخت مبتنی بر درآمد؛ راه حلی برای دوره های افت درآمد و مصرف ناشی از بیکاریهای پیاپی
  بیست‌وششمین گزارش «کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی» توسط معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد. این گزارش به معرفی طرح «اعطای تسهیلات با بازپرداخت مبتنی‌بر درآمد» به عنوان راه‌حلی برای دوره‌های افت درآمد و مصرف ناشی از بیکاری‌های پیاپی می‌پردازد و به پرسش‌های اصلی در رابطه با این طرح از جمله میزان اقساط، بهره وام‌ها، تأمین مالی این تسهیلات، مدت‌زمان بازپرداخت و غیره می‌پردازد. گزارش سپس با توصیف وضعیت بیکارانی که بیمه بیکاری دریافت نمی‌کنند و همچنین مدل‌سازی دوره‌های اشتغال و بیکاری احتمالی گروه‌های مختلف بر مبنای جنسیت، وضعیت تأهل، تحصیلات، نقش در خانوار و سن، به شناسایی گروه‌هایی از بیکاران می‌پردازد که احتمالا اعطای تسهیلات مبتنی‌بر درآمد به آن‌ها به هموارسازی مصرف و درآمدشان کمک می‌کنند و همچنین احتمال بازپرداخت تسهیلات از جانب این گروه‌ها بالاست.
 • اعطای تسهیلات با بازپرداخت مبتنی بر درآمد؛ راه حلی برای دوره های افت درآمد و مصرف ناشی از بیکاریهای پیاپی
 • گزارش تلفیق و جمع بندی مطالعات پشتیبان تدوین برنامه پساکرونا
  بیش از یک سال است که میلیاردها نفر از مردم جهان، با ویروس کووید-19 درگیر هستند. این ویروس، تقریباً تمامی ارکان جامعه و اقشار و صنوف مختلف را تحت الشعاع خود قرار داده و بر تمام جنبه های زیست انسانی، نظام ها، نهادها و روابط درونی و بیرونی آنها اثرات گسترده بر جای گذاشته است. در آستانه دهه سوم قرن 20،همه گیری ویروس کرونا در تمام کشورهای جهان، بی شک یکی از بزرگترین بحران های پیش روی انسان ها در تاریخ است. ترکش های این بحران در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و در تمام نظام هایی که در سطح بین المللی یا ملی و محلی مشغول فعالیت بودند، آثار کم و بیش متفاوت، اما گسترده را به جای گذاشته است. سرعت انتشار و سایر ویژگی های این ویروس مخرب، علاوه بر سلامت انسان ها، همه عرصه های زیست انسان از روابط فردی و اجتماعی تا انواع بسترهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تحت تأثیر خود قرار داده و دورهای را پس از همه گیری کرونا پدید آورده است که می توان پساکرونا نامید. به تعبیر دیگر، عرصه زیست بشر قبل از همه گیری کرونا و بعد از آن تغییرات شگرفی را به خود دیده و در دوران پساکرونا (پس از آغاز همه گیری کرونا) سازوکارها و اقدامات در حوزه های مختلف متفاوت شده است که این مهم مستلزم بازنگری در شیوه های مواجهه بشر می باشد. همین ویژگی، سبب شده است که دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی در تمام کشورهای جهان به مطالعه این بیماری و آثار آن بپردازند.
 • نقطه عزیمت گزارش وضعیت برنامه ها، فعالیت ها و پیگیری های معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی درآغاز دولت سیزدهم
  با پایان دوره فعالیت دولت دوازدهم و آغاز فعالیت دولت سیزدهم، تحولات مدیریتی میتواند زمینه خلاقیت و نوآوری و ارتقاء در روش ها و بهبود عملکرد را در پی داشته باشد. انتقال اطلاعات دقیق، کامل، بهنگام و موثق و مستندسازی تجارب به مدیران جدید به عنوان بخشی از فرایند مدیریت دانش، از اتلاف وقت برای به هنگام سازی آنها و یا آزمون و خطا خواهد کاست و به اولویت بندی موضوعات و مسائل اصلی حوزه ماموریتی و راه حل های مناسب برای حل آنها کمک بی بدیلی خواهد کرد. با باور کامل به این ضرورت و برای پرهیز از انتقال شفاهی تجارب و اطلاعات که ممکن است با نبودن زمان کافی یا فراموشی به طور کامل انجام نشود، مجموعه حاضر در بردارنده تصویر روشن و نسبتا کاملی از فعالیت های جاری در معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی و وضعیت آنها در پایان دولت دوازدهم )آغاز فعالیت دولت سیزدهم) در شهریور ماه 1400 است.
 • نقطه عزیمت گزارش وضعیت برنامه ها، فعالیتها و پیگیری های معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی درآغاز دولت سیزدهم
  با پایان دوره فعالیت دولت دوازدهم و آغاز فعالیت دولت سیزدهم، تحولات مدیریتی می‌تواند زمینه خلاقیت ونوآوری و ارتقاء در روش‌ها و بهبود عملکرد را در پی داشته باشد. انتقال اطلاعات دقیق، کامل، به‌هنگام و موثق و مستندسازی تجارب به مدیران جدید به عنوان بخشی از فرایند مدیریت دانش، از اتلاف وقت برای به‌هنگام‌سازی آن‌ها و یا آزمون و خطا خواهد کاست و به اولویت‌بندی موضوعات و مسائل اصلی حوزه ماموریتی و راه حل‌های مناسب برای حل آن‌ها کمک بی‌بدیلی خواهد کرد. با باور کامل به این ضرورت و برای پرهیز از انتقال شفاهی تجارب و اطلاعات که ممکن است با نبودن زمان کافی یا فراموشی به طور کامل انجام نشود، مجموعه حاضر در بردارنده تصویر روشن و نسبتا کاملی از فعالیت‌های جاری در معاونت امور اقتصادی و برنامه‌ریزی و وضعیت آن‌ها در پایان دولت دوازدهم در شهریورماه 1400 است.

آمار بازدید کنندگان

۱۱ نفر
۷۷,۹۱۵,۱۲۲ نفر
۸,۳۶۰ نفر