نشریات تخصصی معاونت

 • تحصیل کودکان در خانوارهای کم بضاعت
  آموزش به عنوان یکی از مهمترین ابعاد فقر چندبعدی، از جایگاه مهمی در سیاستهای رفاهی کشورهای مختلف برخوردار است. اما آموزش در شرایط شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مدارس در جهان، وضعیت متفاوتی پیدا کرده و عمدتاً متکی به ظرفیت فناوری اطلاعات و آموزش راه دور گردیده است. نگرانی عمده در این خصوص، شکاف دیجیتالی است که بین خانوارهای برخوردار و خانوارهای کمتر برخوردار وجود داشته و مانع دسترسی کودکان به آموزش‌های رسمی کشور می‌گردد. بر اساس برآورد صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، سه کودک از چهار کودک روستایی و فقیر، امکان دسترسی به فرصت آموزش غیرحضوری (دیجیتالی) را ندارد. این امر در مورد کشور ما به صورت ویژه صدق می‌نماید، چرا که پژوهش‌ها حکایت از آن دارد که با فشار اقتصادی ناشی از تورم فزاینده سال‌های اخیر، سهم هزینه‌های ICT در بودجه خانوارهای دهک‌های پایین کاهش یافته و این خانوارها بودجه کمتری را صرف فناوری اطلاعات می‌نمایند.
 • گزارش بیست و هفتم: بیش از 30 درصد از بیکاریها در استانهای غربی و شمال شرقی کشور ناشی از اشتغال «موقت » و «فصلی » است
  بیست‌وهفتمین گزارش «نیروی کار و حمایت اجتماعی» که توسط معاونت رفاه اجتماعی تهیه شده، به بررسی روند اشتغال موقت در ایران پرداخته و گزینه‌هایی سیاستی را برای حمایت از بیکاران ناشی از اشتغال موقت و فصلی پیشنهاد می‌دهد. اهم نکات این گزارش به این شرح است: • بیش از 30 درصد از بیکاری‌ها در استان‌های غربی و شمال شرقی کشور ناشی از اشتغال «موقت» و «فصلی» است. • طبق نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار، از سال 88 تا 99، به‌طور میانگین 15 درصد از بیکاران، به دلیل «موقت» بودن و 18 درصد به دلیل «موقت» یا «فصلی» بودن شغل قبلی بیکار شده‌اند. • حدود 60 درصد از بیکارانِ موقت و فصلی را افراد 35 ساله یا کمتر تشکیل می‌دهند، اما در نسبت با کل بیکاران، بیشترین نرخ بیکاری ناشی از اشتغال فصلی و موقت مربوط به افراد 45 سال به بالاست (بیش از 34 درصد). • استان‌های غربی و شمال شرقی کشور بیشترین درگیری نسبی را با پدیده بیکاری ناشی از کار موقت و فصلی دارند و در اکثر این استان‌ها نقش بخش کشاورزی از اشتغال نسبت به سهم صنعت و معدن بیشتر است. • در میان بیکارانی که تجربۀ کار قبلی داشته‌اند، میانگینِ ماه‌هایِ بیکاریِ جوانان و سرپرستان خانوار از سایرین کمتر است. اعطای «تسهیلات مبتنی بر درآمد» به این افراد، ضمن کمک به هموارسازی درآمدشان در ایام بیکاری، احتمال بازپرداخت را نیز بیشینه خواهد کرد.
 • بیانات در دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور
 • ارزیابی فرایند قانون فرزندخواندگی
  موضوع فرزندخواندگی و فرزندپذیری از نهادهای اجتماعی مهم در اغلب کشورهای دنیا است و از همین رو شامل قوانین و مقررات خاص میباشد. تحقیقات نشان میدهد که بزرگ شدن در محیط خانواده برای رشد و تکامل کودک الزامی است. از طرفی زوجین نابارور نیز اغلب برای دستیابی به نقش والدینی کوشش زیادی م یکنند. بر همین اساس و از سال ۵۳ در ایران قانون فرزندخواندگی برای بهره مند کردن کودکان ب یسرپرست از نعمت خانواده وضع گردید. این قانون که متولی اصلی آن سازمان بهزیستی است در سال ۹۲ به فرزندان بد سرپرست نیز تعمیم یافت و از طرفی برای دختران و زنان مجرد بالای سی سال و ایرانیان خارج از کشور نیز امکان قانونی فرزندپذیری را فراهم کرد. از فواید مورد انتظار فرزندخواندگی می توان به بهبودشرایط اجتماعی و روحی و رضایت از زندگی فرزندخوانده و همچنین خانواده یا (فرد) فرزندپذیر و در نهایت کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه اشاره کرد. لازمه بهره مندی از این فواید مورد انتظار قانون در درجه اول اجرای مناسب فعالیت های برنامه طبق قانون فرزندخواندگی و آیین نامه های مرتبط با آن است.
 • سند ملی سالمندان کشور
  سالمندی جمعیت یکی از بزرگترین موفقیت های بشری است که مرهون پیشرفت و رشد تکنولوژی، گسترش مراقبتهای بهداشتی اولیه، پیدایش تکنولوژی های جدید در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها، اجرای موفقیت آمیز برنامه تنظیم خانواده در بازه زمانی خاص، بهبود شرایط اقتصادی-اجتماعی و به دنبال آن کاهش مرگ و میر، افزایش زادوولد و امید به زندگی است.
 • بررسی تجارب جدید در توسعه با نگاه به گزارش های توسعه جهانی 2020-1991
  گزارش «بررسی تجارب جدید در توسعه با نگاه به گزارش‌های توسعه جهانی» تهیه شده در گروه پژوهشی توسعه، تأمین مالی و اقتصاد بین‌الملل منتشر شد. مطالعه حاضر معطوف به بررسی تجارب جدید در توسعه از طریق واکاوی گزارش‌های توسعه جهانی در دوره زمانی ۲۰۲۰-۱۹۹۱ می‌باشد. این گزارش بر تثبیت و گسترش فرایند توسعه در بستر شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان پس از جنگ جهانی دوم تا امروز در تعامل با ترویج اندیشه‌ها و رویه‌های آن توسط نهادهای توسعه‌ای جهانی تأکید دارد.
 • بررسی تجارب جدید در توسعه با نگاه به گزارش های توسعه جهانی 2020-1991
  گزارش «بررسی تجارب جدید در توسعه با نگاه به گزارش‌های توسعه جهانی» تهیه شده در گروه پژوهشی توسعه، تأمین مالی و اقتصاد بین‌الملل منتشر شد. مطالعه حاضر معطوف به بررسی تجارب جدید در توسعه از طریق واکاوی گزارش‌های توسعه جهانی در دوره زمانی ۲۰۲۰-۱۹۹۱ می‌باشد. این گزارش بر تثبیت و گسترش فرایند توسعه در بستر شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان پس از جنگ جهانی دوم تا امروز در تعامل با ترویج اندیشه‌ها و رویه‌های آن توسط نهادهای توسعه‌ای جهانی تأکید دارد.
 • گزارش بیست و ششم: اعطای تسهیلات با بازپرداخت مبتنی بر درآمد؛ راه حلی برای دوره های افت درآمد و مصرف ناشی از بیکاریهای پیاپی
  بیست‌وششمین گزارش «کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی» توسط معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد. این گزارش به معرفی طرح «اعطای تسهیلات با بازپرداخت مبتنی‌بر درآمد» به عنوان راه‌حلی برای دوره‌های افت درآمد و مصرف ناشی از بیکاری‌های پیاپی می‌پردازد و به پرسش‌های اصلی در رابطه با این طرح از جمله میزان اقساط، بهره وام‌ها، تأمین مالی این تسهیلات، مدت‌زمان بازپرداخت و غیره می‌پردازد. گزارش سپس با توصیف وضعیت بیکارانی که بیمه بیکاری دریافت نمی‌کنند و همچنین مدل‌سازی دوره‌های اشتغال و بیکاری احتمالی گروه‌های مختلف بر مبنای جنسیت، وضعیت تأهل، تحصیلات، نقش در خانوار و سن، به شناسایی گروه‌هایی از بیکاران می‌پردازد که احتمالا اعطای تسهیلات مبتنی‌بر درآمد به آن‌ها به هموارسازی مصرف و درآمدشان کمک می‌کنند و همچنین احتمال بازپرداخت تسهیلات از جانب این گروه‌ها بالاست.
 • اعطای تسهیلات با بازپرداخت مبتنی بر درآمد؛ راه حلی برای دوره های افت درآمد و مصرف ناشی از بیکاریهای پیاپی
 • گزارش تلفیق و جمع بندی مطالعات پشتیبان تدوین برنامه پساکرونا
  بیش از یک سال است که میلیاردها نفر از مردم جهان، با ویروس کووید-19 درگیر هستند. این ویروس، تقریباً تمامی ارکان جامعه و اقشار و صنوف مختلف را تحت الشعاع خود قرار داده و بر تمام جنبه های زیست انسانی، نظام ها، نهادها و روابط درونی و بیرونی آنها اثرات گسترده بر جای گذاشته است. در آستانه دهه سوم قرن 20،همه گیری ویروس کرونا در تمام کشورهای جهان، بی شک یکی از بزرگترین بحران های پیش روی انسان ها در تاریخ است. ترکش های این بحران در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و در تمام نظام هایی که در سطح بین المللی یا ملی و محلی مشغول فعالیت بودند، آثار کم و بیش متفاوت، اما گسترده را به جای گذاشته است. سرعت انتشار و سایر ویژگی های این ویروس مخرب، علاوه بر سلامت انسان ها، همه عرصه های زیست انسان از روابط فردی و اجتماعی تا انواع بسترهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تحت تأثیر خود قرار داده و دورهای را پس از همه گیری کرونا پدید آورده است که می توان پساکرونا نامید. به تعبیر دیگر، عرصه زیست بشر قبل از همه گیری کرونا و بعد از آن تغییرات شگرفی را به خود دیده و در دوران پساکرونا (پس از آغاز همه گیری کرونا) سازوکارها و اقدامات در حوزه های مختلف متفاوت شده است که این مهم مستلزم بازنگری در شیوه های مواجهه بشر می باشد. همین ویژگی، سبب شده است که دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی در تمام کشورهای جهان به مطالعه این بیماری و آثار آن بپردازند.

آمار بازدید کنندگان

۷ نفر
۸۱,۲۲۱,۹۸۵ نفر
۳۸,۶۴۸ نفر